Odpowiedzialność w przewozie – przewoźnik czy spedytor – czyli who is who w przewozie towarów? Podstawy do określenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy przewozu towaru.

Niniejszym wpisem chciałam zapoczątkować cykl artykułów poświęconych odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie. Dla określenia rodzaju odpowiedzialności oraz jej zakresu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawieranych w przewozie towarów konieczne jest ustalenie z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia oraz określenia jaki charakter w przewozie posiada strona, która może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania […]

więcej