Odpowiedzialność w przewozie – Rozważania o odpowiedzialności przewoźnika względem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

Kilka tygodni temu, firma transportowa, dla której Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną, przesłała do zaopiniowania wezwanie do zapłaty o zapłatę wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych, skierowane przez firmę, która nigdy nie była podwykonawcą naszego Klienta. Przeprowadzone przez Klienta ustalenia wykazały, iż przewoźnik, zwany dalej dla uproszczenia Firmą A zlecony mu przewóz podzlecił kolejnemu przewoźnikowi,  a […]

więcej