Czy ustawa o płacy minimalnej w Niemczech MiLoG narusza prawo Unii Europejskiej

Czy ustawa o płacy minimalnej w Niemczech MiLoG narusza prawo Unii Europejskiej