Daję Ci czas na zapłatę do piątku – czyli o zawieszeniu biegu przedawnienia w prawie przewozowym słów kilka

Daję Ci czas na zapłatę do piątku – czyli o zawieszeniu biegu przedawnienia w prawie przewozowym słów kilka