Jaka działalność gospodarcza dla przewoźnika? Krótki przewodnik po formach działalności gospodarczej. Część II.

Wczoraj zapoczątkowałam cykl wpisów dotyczących podjęcia działalności gospodarczej w transporcie. Przedmiotem pierwszego wpisu była analiza jaka działalność gospodarcza jest dobra dla przewoźnika.

Przedstawiłam krótko trzy formy działalności gospodarczej, a dzisiaj chciałam kontynuować ten temat.

Jeżeli wczorajszy wpis nie dał Ci odpowiedzi na pytanie, jaka działalność gospodarcza dla przewoźnika, to może zainteresuje Cię spółka komandytowa.

Spółka komandytowa jako forma działalności gospodarczej przewoźnika.

Spółka komandytowa jest kolejną ze spółek osobowych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Pominęłam tutaj spółkę partnerską, gdyż ta spółka jest spółką, którą mogą utworzyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów, np. adwokaci.

Spółka komandytowa podlega wpisowi do rejestru, a zawarcie umowy spółki wymaga wizyty u notariusza, gdyż umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Przepisy przewidują dla spółki komandytowej dwa rodzaje wspólników: komplementariusza i komandytariusza.

Komplementariusz odpowiada tak jak wspólnik spółki jawnej, całym swoim majątkiem, z tym, że jego odpowiedzialność jest subsydiarna do odpowiedzialności spółki. Tak jak pisałam wczoraj: dopiero bezskuteczna (zakończona niepowodzeniem) egzekucja oznacza możliwość egzekucji z majątku osobistego komplementariusza. Mój kolega zwierzył mi się kiedyś, że żeby zapamiętać termin komplementariusz skojarzył go sobie z angielskim słówkiem complain – czyli narzekać. Bo jak zauważył, komplementariusz patrząc na komandytariusza może tylko narzekać na swój los. Dlaczego tak?

Komandytariusz odpowiada wyłącznie do zadeklarowanej w umowie sumy pieniężnej tzw. sumy komandytowej. Jeżeli wniesiony przez niego wkład do spółki  jest równy lub większy od sumy komandytowej w ogóle nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Miłe, nieprawdaż?

Minusem spółki komandytowej jest zapewne obowiązek prowadzenia pełnej księgowości niezależnie od osiąganych przychodów.

Gdybyś zadał mi pytanie jaka działalność gospodarcza dla przewoźnika, niechybnie spółka komandytowa byłaby moją pierwszą sugestią.

Z tym, że zasugerowałabym Ci jako komplementariusza podmiot, w którym wspólnicy nie odpowiadają w ogóle za zobowiązania spółki. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami „popełnionymi” na www.blog.jzplegal.pl  dotyczącymi spółki komandytowej: Spółka komandytowa – ciekawe rozwiązanie na czas kryzysu oraz Czy spółce komandytowej potrzebny jest ten trzeci.

Uciekam do sądu. Jutro postaram się napisać o spółkach kapitałowych… Może Cię to zainteresuje, jeżeli nadal nie wiesz jaka działalność gospodarcza dla przewoźnika:-)