Jaka działalność gospodarcza dla przewoźnika? Krótki przewodnik po formach działalności gospodarczej.

Ostatnimi czasy wielokrotnie spotykam się z dużym zainteresowaniem moich klientów dotyczącym przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w inną, w ocenie klientów lepszą formę. Powyższe nasuwa mi myśl, iż istotne jest nie przekształcenie działalności lecz prawidłowe rozpoczęcie i założenie działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz rozpocząć działalność w branży przewozowej, zapewne nasuwa Ci się pytanie jaka działalność gospodarcza będzie dla mnie dobra jako przewoźnika.

Niestety, nie dam Ci tutaj jednej dobrej odpowiedzi, gdyż to czy dana forma działalności gospodarczej dla Ciebie jako przyszłego przewoźnika będzie dobra, zależy od tego jakiego rodzaju usługi zamierzasz świadczyć, jacy będą Twoi klienci, jakim zapleczem dysponujesz, jakie są Twoje szanse i zagrożenia w planowanej działalności gospodarczej.

O tym jaka działalność gospodarcza będzie dla Ciebie dobra i bezpieczna musisz zadecydować Ty sam.

W moim wpisie postaram się przedstawić po krótce typowe formy działalności gospodarczej, a w następnych wpisach krótko omówić sposób ich założenia i funkcjonowania.

Na wstępie trzeba zauważyć, że przepisy prawa nie wymagają dla przewoźnika żadnej szczególnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, tak długo, jak długo jest on przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy w polskim systemie prawnym.

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Zgodnie z ust. 2  cytowanego artykułu za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Z powyższej legalnej definicji przedsiębiorcy płynie wniosek, że przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, czyli tak zwana „ułomna osoba prawna” oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (to ważne – przedsiębiorcą nie jest sama spółka).

W znacznym uproszczeniu, gdyż oczywiście inne formy działalności gospodarczej są jak najbardziej dopuszczalne, Ciebie jako przyszłego przewoźnika, mogą zainteresować te najbardziej typowe i w zasadzie przeznaczone do wykonywania stricte działalności gospodarczej:

  • własna działalność gospodarcza
  • osobowe spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa i spółka komandytowo akcyjna
  • kapitałowe spółki prawa handlowego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
  • spółka cywilna

Własna działalność gospodarcza

Zapewne jest najprostszą i najtańszą w obsłudze formą działalności gospodarczej – do jej założenia wystarczające jest złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania – i już. W bardziej sprawnym urzędzie zostaniesz przedsiębiorcą „od ręki” a tzw. „jedno okienko” zrobi za Ciebie resztę – uzyskasz NIP i REGON bez konieczności gonienia do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego, zrobi to za Ciebie twój organ ewidencyjny.

Generalnie super:-)

Ale czy na pewno?

Minusów jest kilka. Pierwszy i zasadniczy to kwestia Twojej odpowiedzialności za zobowiązania. Przedsiębiorcą stajesz się Ty i właśnie Ty odpowiadasz za swoje zobowiązania. Wszystko co kupisz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie Twoje, a każde zobowiązanie, które zaciągniesz będzie Twoim własnym zobowiązaniem. Nie ma tutaj żadnej odrębności pomiędzy Twoim majątkiem osobistym a majątkiem Twojej działalności. W razie wpadki komornik nie będzie się zastanawiał czy zająć Twoje sprzęty w siedzibie firmy, czy od razu nie wystawiać na licytację Twojego nowego samochodu, jeszcze pachnącego nowością… Trochę przerażające… Oczywiście jeżeli jesteś w stu procentach pewien, że wpadek nie będzie i zależy Ci na szybkości i prostocie procedur – go for it.

Nie bez znaczenia jest również to, że o ile nie osiągasz ogromnych przychodów możesz prowadzić uproszczoną księgowość, być opodatkowanym podatkiem liniowym, dalej rozliczać się z małżonkiem (chyba że jesteś na „liniówce). Jeżeli o jest Twoja pierwsza działalność gospodarcza możesz ubiegać się o dotację z PUP i płacić niższy ZUS.

Spółka jawna

Zapewne znasz tą piosenkę – bo „do tanga trzeba dwojga…”.

Tak właśnie jest ze spółką jawną. Musi być ten drugi, gdyż spółka oznacza wspólnotę przynajmniej dwóch lub więcej wspólników. Spółka jawna jest najprostszą ze spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych, ma swoje plusy i minusy, ale o tym czy plusy przeważają nad minusami Ty sam musisz ocenić.

Jak wspomniałam na wstępie – musisz mieć wspólnika. Ze wspólnikiem musisz zawrzeć umowę spółki jawnej – w formie pisemnej zwykłej (wystarczy przygotować tekst na komputerze, wydrukować i podpisać, nie jest potrzebny notariusz), a następnie zarejestrować spółkę w KRS. Następnie czekasz na NIP i REGON (znowu załatwiane w jednym okienku) i gotowe, możesz działać. Pamiętaj, dopiero po rejestracji spółki, gdyż spółka jawna jako tzw. „ułomna osoba prawna” powstanie dopiero po wpisie do rejestru.

Spółka jawna będzie  odrębnym od Ciebie bytem prawnym. Będzie zawierać umowy w e własnym imieniu, sama kupować i sprzedawać, a to co nabędzie, będzie stanowiło jej własność, nie Twoją czy Twojego wspólnika.

Za zobowiązania spółki odpowiadasz całym swoim majątkiem, lecz Twoja odpowiedzialność jest subsydiarna, co oznacza, że komornik najpierw musi zaspokoić wierzycieli z majątku spółki, a jeżeli jeszcze zostaną zobowiązania a majątku spółki nie wystarczy, wierzyciele zostaną zaspokojeni z Twojego majątku osobistego.

W dalszym ciągu możesz rozliczać się w oparciu o książkę, nie musisz mieć pełnej księgowości (jeżeli będziesz ja prowadził ze względu na kryterium przekroczenia limitów ustawowych przychodów netto – to tylko wypada pogratulować), Ty jesteś podatnikiem podatku dochodowego, możesz w dalszym ciągu być na podatku liniowym.

Z pewnością dla osób, które chcą prowadzić wspólnie przedsiębiorstwo, jest to ciekawa perspektywa.

Spółka cywilna1>

Spółkę cywilną umieściłam na końcu mojej listy, ale wyciągam ja przed nawias, gdyż spółka cywilna łączy się zarówno z indywidualną działalnością gospodarczą jak i spółką jawną.

Przed omówieniem tej formy działalności gospodarczej, muszę Ci się przyznać, że jeżeli zadasz mi pytanie „jaka działalność gospodarcza”, będę odradzać Ci spółkę cywilną. Gotowa jestem nawet krzyczeć i tupać nogami. Ja nie cierpię spółki cywilnej.

Dlaczego?

Jak zauważyłeś wnikliwie wczytując się w definicję zawartą w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, spółka cywilna jako byt prawny nie istnieje. Istniejesz Ty i Twój wspólnik oraz łącząca Was umowa. To Wy zawieracie wszystkie umowy z kontrahentami, to Wy zaciągacie zobowiązania i nabywacie prawa. Wszystko co nabędziecie będzie Wasze na prawach współwłasności łącznej (dokładnie tak jak w małżeństwie, z tym, że w tym wypadku prawo dopuszcza legalne trójkąty i czworokąty).

Wiąże Was wspólny majątek i wspólne zobowiązania. I tak jak w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli przyjdzie do Ciebie wierzyciel wcale nie musi on zaspokoić się z komputerów „należących” do spółki, może sięgnąć po Twój samochód, Twój dom lub inne Twoje rzeczy. I nie możesz go zmusić aby sięgnąć po rzeczy Twojego wspólnika. Może woli Twoje?

Mam nadzieję, że zrozumiałeś dlaczego tak bardzo spółki cywilnej nie lubię?

Rozpisałam się ewidentnie, jeżeli pozwolisz o pozostałych formach działalności napiszę jutro.

Bo pewnie dalej chcesz usłyszeć odpowiedź na pytanie jaka działalność gospodarcza jest moim zdaniem dobra dla przewoźnika:-)