kara umowna CMR

kara umowna CMR

Konwencja CMR – kara umowna za nieterminowe przesłanie dokumentów przewozowych, w tym listu przewozowego CMR.