Odpowiedzialność w przewozie – przewoźnik czy spedytor – czyli who is who w przewozie towarów? Podstawy do określenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy przewozu towaru.

Odpowiedzialność w przewozie – przewoźnik czy spedytor – czyli who is who w przewozie towarów? Podstawy do określenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy przewozu towaru.