Pani Mecenas zapomniałem wystawić faktury za usługi transportowe z 2012 roku? Czy moje należności się przedawniły?

Dostałam wczoraj pytanie od klienta jak w temacie. W pierwszym momencie poczułam kłujący ból w tylnej części mojego ciała oraz moim oczom ukazała się gładka faktura wykładziny w moim biurze… Tak, spadłam z krzesła z wrażenia, że ktoś mógł zapomnieć wystawić faktury za wykonaną usługę…

Po krótkiej rozmowie z klientem ustaliłam, że kilkakrotnie w 2012 roku zdarzyło mu się zapomnieć wystawić faktury za wykonane transporty, bo otrzymywał tak dużo zleceń z innych spedycji, że jego dział księgowy się „pogubił” i zapomniał.

Wszystkie usługi dotyczyły przewozów krajowych.

Pojawiło się pytanie, co z tym fantem zrobić?

Ciekawe  czy i Tobie przytrafiła się taka sytuacja?

W mojej ocenie, w sytuacji, gdy zapomnisz o wystawieniu faktury, pierwszym krokiem będzie niewątpliwie ustalenie, czy roszczenie w stosunku do spedytora uległo przedawnieniu czy też nie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 prawa przewozowego roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku (za wyjątkiem roszczeń z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, które przedawniają się
z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki oraz roszczeń między przewoźnikami, które przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 4) ustawy przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić,

Jednocześnie zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Mając na uwadze regulację prawa przewozowego, trzeba ustalić, kiedy została wykonana usługa oraz sprawdzić w zleceniu transportowym kiedy miała nastąpić zapłata.

W przypadku mojego klienta okazało się, że jego roszczenia za rok 2012 się przedawniły. Niestety:-( Mamy nadzieję, że uda nam się tego uniknąć w 2013 roku…

Mam jednak nadzieję, że nie jesteś tak roztrzepany, jak mój klient.