Ryczałty za nocleg kierowców nie dla wszystkich…

Obiecuję wypowiedzieć się na temat ryczałtów za nocleg kierowców, ale postanowiłam wstrzymać się z opublikowaniem większego wpisu do czasu zapoznania się z uzasadnieniem uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku – niech będzie raz a porządnie, kompleksowo i poważnie (w końcu temat jest zbyt poważny by omawiać go w typowej dla mnie półżartobliwej konwencji anegdoty).

W tak zwanym między czasie kilkakrotnie zwrócili się do mnie właściciele firm transportowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z zapytaniem, czy w świetle uchwały Sądu Najwyższego powinni sobie wypłacać ryczałt za nocleg czy nie?

W mojej ocenie w świetle obowiązujących przepisów właściciel firmy, czyli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i wykonujący w swoim przedsiębiorstwie przewozy nie jest uprawniony do ryczałtu za nocleg.

Ustawa o czasie pracy kierowców z dniem 16 lipca 2013 roku (no proszę trafił mi się artykuł rocznicowy) zrównała obowiązki właściciela firmy z obowiązkami kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w zakresie tygodniowych norm pracy, obowiązków ewidencyjnych, odpoczynków dobowych i tygodniowych, które uregulowane są w ten sam sposób, jak obowiązki w zakresie czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Niewątpliwie więc przedsiębiorca w zakresie ustawy o czasie pracy kierowców ma te same obowiązki co zatrudniony u niego kierowca.

Ustawa w art. 21 przyznaje kierowcom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy uprawnienie do wszelkich należności związanych z podróżą służbową zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie pracy, a więc w akcie regulującym prawa i obowiązki osób zatrudnionych (właściciel firmy czyli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie jest swoim pracownikiem).  Natomiast przepisy rozdziału 3a ustawy o czasie pracy kierowców nie zawierają odesłania do art. 21 ustawy, nie możemy więc stosować go wprost do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i samodzielnie wykonujących transporty w swoim przedsiębiorstwie.

Czy to oznacza, że właściciel firmy nie jest uprawniony do żadnych należności z tytułu podróży służbowych?

Wprost przeciwnie.

Właściciel firmy jest uprawniony do diet z tytułu podróży służbowych, jednakże wyłącznie w wysokości do limitów określonych przepisami rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej i tylko takie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czyli mówiąc potocznie „wrzucić w koszty”.

W związku z faktem, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje na inne należności z tytułu podróży służbowych, a właściciel firmy nie jest uprawniony do należności z tytułu podróży służbowych tak jak pracownik, ryczałty za nocleg nie będą uznane za koszt uzyskania przychodu nawet jeżeli przedsiębiorca je sobie wypłaci.

Jeżeli jednak właściciel firmy spędzi noc w hotelu fakturę za hotel będzie mógł zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów tak jak każdy inny wydatek związany z prowadzoną działalnością.

Tak więc ryczałty za nocleg nie są dla wszystkich…

Oczywiście właściciel firmy nocując w samochodzie i nie ponosząc kosztów związanych z hotelem uzyskuje wymierną korzyść w postaci większego zysku, który może wydatkować na….