Wybór sądu właściwego w umowie przewozu – czy to jest potrzebne?

W ostatnim moim wpisie podjęłam temat dopuszczalności rozstrzygania sporów z umowy przewozu przez sądu arbitrażowe. Jak zapewne zauważyłeś, w dużej części wpis ten był kryptoreklamą stworzonego przy moim współudziale opracowania dotyczącego alternatywnych metod rozpatrywania sporów[1]. Oczywiście, jak zauważyłam w moim wpisie wybór postępowania arbitrażowego może mieć znaczenie w przypadku przewozu towarów o znacznej wartości lub […]

więcej