Konwencja CMR – kara umowna za nieterminowe przesłanie dokumentów przewozowych, w tym listu przewozowego CMR.

Spotkałam się ostatnio kilkakrotnie z przewozami na gruncie konwencji CMR (Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów), w których na rzecz najczęściej zleceniodawcy nie będącego nadawcą bądź odbiorcą (a więc najczęściej spedytora lub przewoźnika głównego) zastrzegana była kara umowna za nieterminowe przesłanie dokumentów przewozowych w tym listu przewozowego CMR. Zgodnie z Konwencją CMR list przewozowy […]

więcej