Termin przedawnienia roszczeń przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom (podwykonawcom) na gruncie prawa przewozowego

W związku z moim wpisem o procedurze reklamacyjnej na gruncie Konwencji CMR otrzymałam maila z zapytaniem o to, czy reklamacja wywołuje taki sam skutek w stosunkach między przewoźnikiem (umownym) a innymi przewoźnikami (np. przewoźnikiem faktycznym?). Otrzymałam również do zapoznania się pismo procesowe, w którym strona przeciwna wywodzi, iż w każdej absolutnie każdej sytuacji roszczenia przewoźnika […]

więcej