Czy nadawca może odmówić zapłaty przewoźnego ze względu na brak listu przewozowego CMR?

  Dokumenty w zleceniach transportowych, od których uzależniona jest zapłata frachtu Czy spotkałeś się kiedyś z treścią zlecenia transportowego, zgodnie z którym warunkiem zapłaty za Twoją usługę będzie dołączenie kompletu wymaganych dokumentów takich jak oryginał listu przewozowego CMR, Lieferschein, WZ oraz list przewozowy? Czy spotkałeś się z takim zastrzeżeniem, że brak powyższych dokumentów skutkować będzie […]

więcej