Utrata kontrahenta przez przewoźnika na skutek nienależytego wykonania umowy przewozu przez podwykonawcę.

Najgorszym sennym koszmarem każdego przewoźnika jest sytuacja, w której przewóz wykonywany dla kluczowego kontrahenta nie zostanie wykonany w sposób należyty czy to z powodu opóźnień w podstawieniu środka transportu, czy też niewłaściwego środka transportu, czy też całkowitego zaginięcia przesyłki lub znacznych uszkodzeń w przesyłce. Takie zdarzenia nie tylko prowadzić będą do odpowiedzialności przewoźnika na gruncie […]

więcej