List przewozowy CMR w krajowym przewozie towarów – czy oznacza stosowanie Konwencji CMR do przewozów krajowych?

Zafrapowała mnie ostatnio taka historia. Jeden z klientów przyniósł mi akta sprawy, w której sam wniósł pozew o zapłatę, sąd wydał nakaz zapłaty, jego przeciwnik skutecznie wniósł sprzeciw a mój klient został zobowiązany przez sąd do wniesienia pisma przygotowawczego celem ustosunkowania się do sprzeciwu od nakazu zapłaty i podniesienia wszystkich twierdzeń i dowodów pod rygorem […]

więcej