Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za czynności związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zabezpieczeniem towaru na gruncie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

Każdy mający w swoim życiu zawodowym do czynienia z Konwencją CMR wie, że przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Każdy, znający się na prawie przewozowym wie również, iż z mocy art. 17 ust. 4 […]

więcej